Nocturne là gì? giải pháp bảo mật tốt hiện nay

Admin

Crypto

Nocturne là một giao thức đặc biệt kết hợp hai công nghệ quan trọng là Account Abstraction và Zero-Knowledge Proofs (ZKP). Giao thức này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch và quản lý tài sản mà không cần tiết lộ địa chỉ ví của họ. Nocturne mang đến mức độ bảo mật cao, không chỉ phù hợp cho người dùng tiền mã hóa mà còn cho người dùng truyền thống. Hãy cùng tìm hiểu thêm về Nocturne qua bài viết dưới đây!

Nocturne là gì?

  • Nocturne là một giao thức đặc biệt, kết hợp cả hai công nghệ quan trọng là Account Abstraction và Zero-Knowledge Proofs (ZKP). Giao thức này cung cấp khả năng cho người dùng gửi, nhận và giao dịch tài sản mà không cần tiết lộ địa chỉ ví của họ. Sau đó, người dùng có khả năng chứng minh quyền sở hữu tài sản bằng công nghệ ZKP, giúp họ thực hiện các giao dịch một cách bảo mật và riêng tư.
  • Nocturne cho phép người dùng chuyển đổi tài sản, chẳng hạn như các token chuẩn ERC-20, ERC-721, ERC-1155, từ cả các địa chỉ EOA (Externally Owned Account) hoặc contract account đến các stealth address (địa chỉ ẩn danh). Trong tương lai, họ có thể xác minh quyền sở hữu tài sản thông qua lịch sử giao dịch sử dụng công nghệ ZKP và thực hiện giao dịch đến các stealth address khác mà không cần tiết lộ thông tin liên quan đến người gửi, người nhận hoặc giá trị của tài sản.
  • Để hiểu rõ hơn, EOA (Externally Owned Account) là những tài khoản ngoại vi mà người dùng thông thường sử dụng và kiểm soát bằng cặp khóa công khai và riêng tư để gửi và nhận tiền điện tử. Chúng thường được sử dụng để thực hiện các giao dịch hàng ngày. Ngược lại, contract account là các tài khoản dành cho việc thực hiện các đoạn mã linh hoạt hơn, thường được sử dụng cho smart contract trong môi trường máy ảo Ethereum (EVM) để thực hiện các tác vụ thông minh, như quản lý thanh khoản hoặc quyết định khi tham gia IDO (Initial DEX Offering).

Cơ chế hoạt động của Nocturne

Deposits

Để thực hiện khoản tiền gửi, người dùng sẽ bắt đầu bằng việc tạo một khoản tiền gửi thông qua việc gọi một hợp đồng có tên Deposit Manager (Trình quản lý tiền gửi). Trong đó, họ sẽ xác định các chi tiết cụ thể của khoản tiền gửi, bao gồm tài sản, số tiền cần gửi và địa chỉ ẩn của người nhận. Khi đủ điều kiện, họ gửi tài sản và số tiền được chỉ định đến hợp đồng Deposit Manager.

Khi tiền được tiếp nhận bởi Deposit Manager, một người được cấp quyền là deposit screener (người sàng lọc tiền gửi) sẽ kiểm tra và ký các khoản tiền gửi được coi là “an toàn” bằng khóa xác thực của họ. Sau đó, họ gửi chữ ký của mình đến Deposit Manager. Khi Deposit Manager nhận được giao dịch “gửi tiền hoàn chỉnh” với chữ ký sàng lọc hợp lệ, tiền sẽ được chuyển vào “điểm vào” chính của giao thức, được gọi là Teller (Giao dịch viên).

Cùng với việc hoàn tất gửi tiền, một hợp đồng thứ ba, được gọi là Handler (Người xử lý), sẽ được kích hoạt để tạo một ghi chú liệt kê tài sản, số tiền và địa chỉ người gửi. Ghi chú này sau đó sẽ được xếp hàng để được thêm vào on-chain merkle tree (cây merkle on-chain) gọi là commitment tree (cây cam kết). Đây là nơi chứa tất cả các ghi chú mà giao thức đã tạo ra.

Khi người dùng muốn sử dụng ghi chú này, họ sẽ cần chứng minh tính hợp lệ của nó trong Zero-Knowledge Proof (ZKP), xác nhận họ là chủ sở hữu của ghi chú trong commitment tree. Khi giao dịch hoàn tất, ghi chú sẽ được thêm vào cây con thông qua Subtree Update (Cập nhật cây con) cùng với các ghi chú mới, giúp giảm thiểu phí gas.

Operations

Trong Nocturne, các hoạt động được thực hiện với tài sản riêng tư của người dùng và bao gồm hai phần thông tin quan trọng: danh sách JoinSplits và danh sách hành động (actions).

  • Danh sách JoinSplits: Phần này xác định loại và số lượng tài sản sẽ được sử dụng trong hoạt động mà không tiết lộ chủ sở hữu của tài sản đó.
  • Danh sách các hoạt động: Phần này xác định các tác vụ cụ thể cần được thực hiện với các tài sản. Mỗi hành động bao gồm địa chỉ hợp đồng và dữ liệu (calldata) được mã hóa theo chuẩn ABI để chỉ định lệnh cụ thể cần thực hiện trên hợp đồng đó.

Các thông tin quan trọng khác trong một hoạt động bao gồm stealth address để chỉ định chủ sở hữu cho các ghi chú mới được tạo ra sau khi hoạt động kết thúc, gas fee và gas limit, Chain ID, và thời gian hoàn thành hoạt động để đảm bảo bảo mật chống lại replay attack.

Khi một hoạt động được gửi lên Nocturne, nó sẽ trải qua quy trình xử lý on-chain như sau:

  • Chứng minh JoinSplit (JoinSplit proofs) được Teller xác minh dựa trên commitment tree.
  • Nullifier của các ghi chú cũ từ JoinSplits được kiểm tra dựa trên bộ nullifier trong Handler để ngăn chặn việc double spending (chi tiêu kép). Nullifier là một giá trị duy nhất được tạo ra từ dữ liệu đầu vào cụ thể, thường là một giao dịch hoặc tài sản.
  • Nullifier của các ghi chú cũ từ JoinSplits được thêm vào bộ nullifier. Các cam kết của các ghi chú mới được tạo ra bởi JoinSplits sẽ được đưa vào hàng chờ để thêm vào commitment tree.
  • Bất kỳ tài sản công khai (publicSpend) cần được unwrap trong JoinSplits được chuyển từ Teller đến Handler. Các hành động sẽ được Handler thực hiện bằng cách sử dụng các tài sản cần được unwrap.
  • Các ghi chú hoàn tiền mới phát sinh từ các hành động được đưa vào hàng chờ để thêm vào commitment tree. Tài sản cơ bản cho các ghi chú hoàn trả được gửi trở lại hợp đồng của Teller.

Để hiểu rõ hơn về các hành động, ví dụ có thể bao gồm Confidential Payment (thanh toán bảo mật), Anonymous ERC-20 Transfer (chuyển token ERC-20 ẩn danh) và Anonymous Uniswap Call (cuộc gọi Uniswap ẩn danh).

Confidential Payment

Khoản thanh toán Confidential Payment trong Nocturne đặc trưng bởi tính bí mật, trong đó số tiền gửi và người nhận được ẩn hoàn toàn. Đây là một hoạt động không có hành động và chứa một hoặc nhiều JoinSplits, trong đó publicSpend có giá trị bằng 0.

PublicSpend bằng 0 có nghĩa là tài sản cơ bản không bao giờ được mở ra, và giá trị tài sản không bị tiết lộ, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của khoản thanh toán. Trên chuỗi, thông tin duy nhất mà những người khác có thể thấy là sự tồn tại của các ghi chú mà không thể xác định về tài sản và số tiền đã được chi tiêu.

Kết quả của đợt thanh toán này là việc tạo ra các ghi chú mới, chứa thông tin không xác định và chưa liên quan về tài sản và số tiền, duy trì tính riêng tư và bí mật của khoản thanh toán.

Anonymous ERC-20 Transfer

Xét ví dụ khi người dùng có 500 USDC trong Nocturne và muốn giải phóng 100 USD để gửi đến một địa chỉ Ethereum cụ thể. Trong tương tác này, người gửi sẽ duy trì tính ẩn danh, trong khi người nhận sẽ không.

Quy trình chuyển tiền bắt đầu bằng một hoạt động sử dụng một hoặc nhiều JoinSplits cho tài sản USDC, trong đó publicSpend của các JoinSplits tương đương với 100 USD.

Hoạt động này bao gồm một hành động được mã hóa để thực hiện cuộc gọi và chuyển 100 USDC đến địa chỉ của người nhận. Khi hoàn thành và được gửi đi, thao tác này sẽ unwrap số lượng USDC đã được chỉ định từ Nocturne, sau đó gửi nó đến địa chỉ người nhận.

Qua quy trình này, người gửi giữ tính ẩn danh trong khi thực hiện chuyển tiền, và số tiền ẩn danh này được chuyển đến người nhận mà không tiết lộ danh tính.

Anonymous Uniswap Call

Giả sử một người dùng có 3 WETH trong Nocturne và muốn thực hiện việc đổi 1 WETH lấy DAI. Quy trình đổi token bắt đầu thông qua một hoạt động sử dụng một hoặc nhiều JoinSplits cho tài sản WETH, trong đó tổng publicSpend của các JoinSplits đạt 1 WETH.

Hoạt động này chứa một hành động được mã hóa để gọi lệnh tới Uniswap với mục tiêu đổi 1 WETH lấy DAI. Khi hoạt động này được gửi đi, nó sẽ unwrap số lượng 1 WETH từ Nocturne và thực hiện cuộc gọi đến Uniswap để thực hiện việc đổi WETH thành DAI.

Sau khi hoàn tất quá trình đổi, giao thức tạo một ghi chú hoàn trả cho số lượng DAI thu được và gửi DAI trở lại Teller. Điều này đảm bảo rằng số DAI sau khi hoàn tất việc đổi sẽ được quản lý và quyết toán một cách an toàn.

Nocturne có điểm nổi bật nào?

Nocturne đóng vai trò quan trọng như một nền tảng lưu trữ riêng tư, cung cấp cho người dùng khả năng lưu trữ và rút tiền từ ví một cách an toàn cho các hoạt động mà đòi hỏi tính riêng tư mà không tiết lộ địa chỉ hoặc số dư của họ.

Nó cũng hỗ trợ thanh toán cá nhân bằng cách cho phép người gửi gửi tiền vào Nocturne và chỉ cần nhập stealth address của người nhận thay vì trực tiếp vào địa chỉ EOA của họ. Điều này đặc biệt hữu ích trong các trường hợp như việc trả lương cho nhân viên mà muốn giữ kín số lương của họ. Công ty có thể tích hợp Nocturne vào các sản phẩm thanh toán DAO hiện có để thực hiện việc trả lương một cách bảo mật.

Hơn nữa, với tích hợp SDK off-chain của Nocturne, người dùng có thể tích hợp tính năng quyền riêng tư trong ví của họ mà không cần phải chuyển sang các ứng dụng ví riêng biệt. Các sản phẩm và ví hiện có có thể tích hợp Nocturne để cung cấp trải nghiệm thanh toán thông thường với tính riêng tư cao về tài sản. Hiện tại, giao thức hỗ trợ tích hợp qua MetaMask Snap và có kế hoạch hỗ trợ cho nhiều loại ví khác trong tương lai.

Đội ngũ phát triển

Nocturne Labs, đội ngũ phát triển của Nocturne, gồm có các thành viên có kinh nghiệm từ các dự án, sàn giao dịch và quỹ đầu tư nổi tiếng trong lĩnh vực crypto như Solana, 1kx, và Gemini. Tuy nhiên, danh tính chính xác của các thành viên trong Nocturne Labs vẫn chưa được tiết lộ, và Coin68 sẽ cập nhật thông tin khi có bất kỳ thông tin mới nào từ Nocturne.

Nhà đầu tư và đối tác

Vào tháng 10/2023, Nocturne đã chính thức thông báo về việc huy động thành công số tiền là 6 triệu USD trong vòng Seed Round. Sự thành công này đã thu hút sự quan tâm và tham gia đầu tư của nhiều tên tuổi nổi bật trong ngành, bao gồm Vitalik Buterin, Bain Capital Crypto, Polychain Capital, Robot Ventures, và nhiều quỹ đầu tư khác.

Tổng kết

Thông qua bài viết này, bạn đã có cơ hội hiểu thêm về dự án Nocturne và cách mà giao thức này kết hợp Account Abstraction và công nghệ Zero-Knowledge Proofs (ZKP) để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật trong giao dịch tài sản. Điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định về việc đầu tư vào dự án này dựa trên thông tin cơ bản đã cung cấp.

Leave a Comment

Một trang web chuyên về giao dịch ngoại hối và cung cấp thông tin và dịch vụ hữu ích cho nhà giao dịch và nhà đầu tư forex

Services

Secure platform

Easy transactions

Wallet system

Investment opportunities

Buy & Sell

24/7 Support

Liên Hệ

Chính Sách

Address